Is jouw gemeente ook Gezond Onderweg?

Is jouw gemeente ook Gezond Onderweg?

Verkeer en gezondheid: verzoen ze met elkaar!

Verkeer en gezondheid lijken twee tegenstrijdige begrippen. Hoe meer verkeer, hoe meer onze gezondheid in het gedrang komt. Maar het kan ook anders.
Wil je in jouw gemeente ook een ander mobiliteitsverhaal schrijven, geef gezondheid dan een plaats in het mobiliteitsbeleid. Lees verder en ontdek hoe je zorg kan dragen voor je inwoners.

Ons pleidooi

Wij, de Vlaamse Logo's, vragen dat jullie gezondheid meenemen als belangrijk criterium bij het afwegen van mobiliteitsvraagstukken. Je kan hiervoor de handleiding ‘Integratie van milieuaspecten in het gemeentelijk mobiliteitsplan’ gebruiken van het departement Omgeving.
We vragen dat jullie extra aandacht besteden aan gevoelige groepen zoals (ongeboren) kinderen, senioren of mensen met longaandoeningen of hart- en vaatziekten. Dit kan door voldoende afstand te bewaren tot drukke wegen bij de bouw van nieuwe gebouwen voor gevoelige groepen zoals scholen, kinderdagverblijven, rust- en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen:

  • Respecteer een afstand van 300 meter tot een snelweg.
  • Voorzie geen gevoelige bestemmingen in eerstelijnsbebouwing langs een weg met meer dan 10.000 voertuigen per dag.

Zo voorkom je dat ze te veel blootgesteld worden aan luchtvervuiling en lawaai van verkeer.

Over welke gezondheidsimpact gaat het?

Meer informatie over de gezondheidsimpact van wegverkeer kan je terugvinden op www.gezondheidenmilieu.be/verkeer. Je vindt er zowel informatie over de effecten van luchtverontreiniging als van geluidshinder.

Kan je ondersteuning gebruiken? Wil je aan de slag? 

Contacteer de medisch milieukundige van jouw regio. De contactgegevens vind je op www.gezondheidenmilieu.be/contact.