LOK-voordracht "Gezondheid en milieu: ook een hot item in de huisartsenpraktijk?"

LOK-voordracht "Gezondheid en milieu: ook een hot item in de huisartsenpraktijk?"

De jongste jaren is het onderwerp ‘gezondheid en milieu’ in al zijn facetten niet meer weg te slaan uit de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de bijna dagelijkse media-aandacht voor topics zoals luchtverontreiniging (fijn stof, smog-alarm, ozon,…), ongerustheid rond de effecten van straling van gsm-masten, het krijgen van kanker door ‘iets’ in het milieu, maar ook de impact van hoe we wonen in onze woningen: ventileren we voldoende, zijn er vocht- of schimmelproblemen, welke producten kunnen veilig gebruikt worden,… 
Ziekteverschijnselen die veroorzaakt worden door het milieu uiten zich vaak als veel voorkomende ziekten zoals luchtweginfecties, hoofdpijn of andere niet-specifieke symptomen.

Welke ervaringen heb je als huisarts? Hoe kan je daar als huisarts mee omgaan en welke mogelijkheden tot ondersteuning bestaan er in Vlaanderen?

In de voordracht “Gezondheid en milieu in Vlaanderen: ook een hot item voor de huisarts?” bespreekt een medisch milieukundige van het Lokaal GezondheidsOverleg (Logo) van jouw regio op een LOK of HAK de volgende zaken:

  • Wat is momenteel gekend over de impact van het milieu op de gezondheid in Vlaanderen en hoe speelt ook risicoperceptie hierin een belangrijke rol?
  • Hoe is de aanpak en ondersteuning inzake “gezondheid en milieu” georganiseerd in Vlaanderen. Wat is het Vlaams medisch milieukundig netwerk?
  • Welke concrete ondersteuning kan u als huisarts krijgen bij vragen van patiënten inzake “gezondheid en milieu-topics”?

Tijdens de voordracht worden ook een aantal concrete praktijkcases besproken en is er ruimte voor eigen ervaringen uit de huisartsenpraktijk: voorbeelden van “gezondheid en milieu-topics” waarmee huisartsen in de praktijk kunnen geconfronteerd worden:

  • “Ik heb vocht en schimmel in mijn appartement. Hoe ongezond is dit en wat kan ik doen?”
  • “Er zijn de laatste tijd meer en meer buren met kanker. Kan dit veroorzaakt worden door bodemverontreiniging onder onze wijk?”
  • “Er is ‘iets’ in mijn woning waardoor ik ziek wordt. Wat is het en wat kan ik hier aan doen?”
  • “Ik heb asbestplaten op mijn dak liggen. Hoe gevaarlijk is dit?”
  • ...

Voor deze voordracht kan je gratis beroep doen op de medisch milieukundige van het logo van je regio.