Basisregels voor communicatie en basishouding

Benader je cliënt op een empathische en open manier

Spreek met ouders die binnen roken op een toon van gelijkwaardigheid.

  • Waardeer en respecteer de ouder als expert van zijn eigen leven. Laat je eigen expertpositie los, zeker als het gaat over de beleving, motivatie, normen en waarden van je cliënt.
  • Toon interesse in het verhaal van de roker. Wat is voor hem de reden om binnen te roken? Wat houdt hem tegen om buiten te roken? 
  • Probeer van je cliënt de toestemming te krijgen om over roken en meeroken te praten. Lees meer over hoe je dat concreet aanpakt.

Zodra je een vertrouwensrelatie hebt met je cliënt, kun je in principe elk gezondheidsthema bespreekbaar maken.

Probeer de onderliggende emoties van het gedrag van je cliënt te begrijpen

Erken de functie die roken vervult in het leven van je cliënt. Wat is voor hem precies de functie van binnen roken? Hoe gaat hij deze functie opvangen als hij niet meer binnen kan roken?

Stel bijvoorbeeld dat een ouder rookt uit frustratie. Roken is zijn manier om te kunnen omgaan met dagelijkse stress. Vraag aan de ouder hoe hij voor zichzelf een moment van rust kan creëren. Probeer daarbij vooral te bereiken dat de ouder beseft dat er ook andere manieren zijn om stress te verminderen.

Vermijd dat de ouder buiten roken gaat zien als een ontsnappingspoging voor zijn stress. Want we willen op langere termijn de connectie tussen roken en stress net verminderen, en niet versterken. Als je cliënt toch dat alternatief voorstelt, kun je hem uitleggen dat buiten roken zeker al een grote stap vooruit is. Geef wel mee dat een sigaret zelf niet zorgt voor ontspanning. De ontspanning ontstaat doordat je cliënt even afstand kan nemen van een situatie en tijd kan nemen voor zichzelf.

Je cliënt kan heel onzeker zijn over de verandering van zijn gedrag. Misschien denkt hij dat hij het niet zal kunnen. Toon begrip en zeg hem dat je weet dat een gedragsverandering niet eenvoudig is. Laat hem verwoorden wat hij belangrijk vindt. Want dat kan hem motiveren om tóch zijn gedrag aan te passen. In ‘Stap 3: Ga op zoek naar motivaties’ geven we hier meer uitleg over.

Luister naar je cliënt en stel open vragen

De cliënt is de expert van zijn leven. Hij weet welke verandering haalbaar is in zijn leven en welke niet. Niet jij, maar je cliënt weet wat het beste voor hem is. Stel open vragen in plaats van ja-neevragen als je wilt achterhalen wat de mogelijkheden van je cliënt zijn. 

Met open vragen nodig je je cliënt uit om na te denken over de gevolgen van zijn gedrag.

Bijvoorbeeld:

  • “Stel dat er niks verandert in je rookgedrag, wat denk je dat daarvan de gevolgen zouden kunnen zijn voor jezelf? Of voor je omgeving/partner/kinderen?”
  • “Stel je eens voor dat je niet meer binnen zou roken … Welke positieve gevolgen zou dat dan hebben voor jezelf of je omgeving?”
  • “Welke nadelen of voordelen denk je dat er verbonden zijn aan buiten roken?”

Als je die basisprincipes toepast, is de weerstand van de ouder minimaal.

 

Bekijk ook

Volg de online vorming

In deze online vorming kan je voorbeeldgesprekken oefenen, concrete tips ontdekken en en een quiz spelen om vertrouwd te geraken met het onderwerp passief roken en de principes van motiverende gespreksvoering.

Ontdek ons vormingsaanbod en schrijf je in

De Logo's organiseren lokale vormingen over dit project. Hier vind je een overzicht van de mogelijkheden en een inschrijvingsformulier.

Geef als zorgverlener de beste ondersteuning

Welke ondersteuning hebben ouders nodig om hun huis rookvrij te maken? Hoe help je ouders via een gesprek? Met welke materialen kun je hen sensibiliseren?  

Bereid je goed voor op een gesprek

Hoe ga je een gesprek aan over binnen roken? Hoe kun je het gesprek zo goed mogelijk laten verlopen? Lees onze praktische richtlijnen voor een optimaal gesprek.

Gebruik de gesprekstool tijdens je gesprek

Met deze handige tool beschik je over een geheugensteuntje tijdens het gesprek zelf. Je krijgt aandachtspunten en goede voorbeelden snel op je scherm te zien.
 

Ontdek alle projectmaterialen

In dit overzicht vind je alle materialen die je kunt gebruiken om ouders te sensibiliseren over roken in huis. Het materiaal kan ook een perfecte aanleiding bieden om je gesprek te starten.

naar overzicht