Motiveer jezelf

Binnen je rol als zorgverlener is een gesprek met een rokende ouder niet gemakkelijk. We geven je graag antwoorden op een aantal mogelijke obstakels. 

Ik heb te weinig tijd

Je bent niet alleen. Veel zorgverleners kampen met tijdsgebrek.   

De lengte van het gesprek laten we aan jou en je beschikbare tijd over. Zelfs met een kort gesprek kun je al heel wat realiseren. Met eenvoudige vragen zet je snel stappen in de goede richting. Het kan al voldoende zijn om een hardnekkig misverstand weg te nemen. 

Met onze gesprekstool kun je per stap in het gesprek notities opslaan of afdrukken. Ideaal als geheugensteuntje bij een volgend gesprek met je cliënt. Zo kun je ook het gesprek over verschillende momenten spreiden. 

Jouw doelstellingen in het gesprek:  

 • het zelfvertrouwen van je cliënt vergroten; 

 • de gezondheid van de kinderen, de cliënt en eventuele andere bewoners verbeteren; 

 • de relatie tussen je cliënt en jezelf als zorgverlener versterken.   

Ik wil de goede relatie met mijn cliënt behouden  

Als je een persoonlijk gesprek met je cliënt goed aanpakt, kan dat net jullie band versterken. Toon respect en veroordeel niet. Probeer de motivatie om in huis te roken te kaderen. Zet de motivatie van je cliënt in als stimulans om buiten te roken. 

 • Respecteer de beslissing of visie van je cliënt, ook al ga je niet akkoord. 
 • Rond het gesprek af aIs de weerstand te groot is en probeer het later nog eens. 
 • Leg je erbij neer als je cliënt de informatie over meeroken niet wil horen.  

Ik kom van Pluto, de cliënt van Mars 

Jouw cliënt kent zichzelf het best. Hij kan dus aangeven welke veranderingen in zijn leven haalbaar zijn en welke niet.  

 • Kies niet voor een belerende, alleswetende positie tegenover je cliënt. 
 • Respecteer je cliënt en waak erover dat je je eigen waarden en normen niet aan hem probeert op te leggen.   
 • Leg je neer bij de manier van leven van je cliënt, ook al gaan sommige gewoonten in tegen jouw gevoel. 
 • Geef je cliënt pas meer informatie als hij zelf aangeeft dat hij dat wil. 

Ik rook zelf  

Het is belangrijk dat je je cliënt niet benadert vanuit je eigen waarden en normen. Laat hem zelf op zoek gaan naar zijn eigen mogelijkheden om zijn rookgedrag aan te passen. In het gesprek hoeft jouw rookgedrag niet aan bod te komen. Maar het kan wel. Bijvoorbeeld als je bepaalde zaken herkent en erover kunt meepraten.   

Stel jezelf vooral de vraag of je bereid bent om meeroken aan te kaarten bij je cliënt. Want daar begint het mee.   

Ik vind andere thema’s belangrijker 

Het probleem is onzichtbaar, maar toch zitten vandaag nog altijd 68.000 Vlaamse kinderen elke dag in tabaksrook. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Dimarso in opdracht van Kom op tegen Kanker. En het zijn dan nog vooral die kinderen die door socio-economische omstandigheden al een verhoogde kans hebben op een minder goede gezondheid.  

Het loont daarom de moeite om mee te werken aan een oplossing voor meerokende kinderen. Enkele bijkomende argumenten: 

 • Er is een relatief eenvoudige oplossing: buiten roken. 
 • De doelgroep is bereid om het probleem op te lossen. 
 • Een rookvrije omgeving is almaar meer de norm in onze samenleving. Dat zou zeker zo moeten zijn voor kinderen. 

Als je cliënt erin slaagt om niet meer in huis te roken, dan is dat een boost voor zijn zelfvertrouwen. Het is hem gelukt! Hij zorgt goed voor zijn kinderen. Bovendien is de eerste stap naar stoppen met roken gezet.   

Ik bemoei me liever niet met het privéleven van mijn cliënt 

Binnen roken is inderdaad een gevoelige materie, zeker als de kinderen meeroken. Het gesprek kan de indruk wekken dat je je wilt bemoeien met de opvoeding van de kinderen van je cliënt en met zijn privéleven.  

Toch kan zo’n gesprek de relatie met je cliënt ten goede komen. Als je het goed aanpakt tenminste. Bereid je daarom voor met de informatie op deze site en bekijk zeker ook de online vorming die we ontwikkeld hebben.  

Je kunt je cliënt motiveren om zijn gedrag aan te passen. Dat betekent niet dat jij beslist hoe hij zijn (privé)leven moet inrichten. Maar wel dat je hem helpt zoeken naar zijn eigen mogelijkheden en haalbare oplossingen binnen zijn leven. Uiteindelijk beslist hij zelf. 

Ik vind geen aanleiding voor het gesprek  

Het thema ‘niet binnen roken in huis of in de auto’ komt meestal niet spontaan aan bod. Dat blijkt uit onderzoek bij zorgverleners. Het is geen top of mind-thema, want het speelt zich af in de privésfeer. 

De campagnematerialen van Kom op tegen Kanker en VIGeZ kunnen een goede aanleiding zijn voor een gesprek. 

Ga er niet van uit dat jouw cliënt of patiënt niet geïnteresseerd is in dit onderwerp. Veel ouders willen het beste voor hun kinderen en hun gezin. Wel is het zo dat deze doelgroep het probleem onderschat. Er zijn nog altijd veel misverstanden over binnen roken. Je zult je cliënt dus zeker iets kunnen bijbrengen. Meer nog, je gesprek kan voor dit gezin de doorslag geven om niet meer in huis te roken.  

Lees meer over je meerwaarde als zorgverlener. 

Bekijk ook

Volg de online vorming

In deze online vorming kan je voorbeeldgesprekken oefenen, concrete tips ontdekken en en een quiz spelen om vertrouwd te geraken met het onderwerp passief roken en de principes van motiverende gespreksvoering.

Ontdek ons vormingsaanbod en schrijf je in

De Logo's organiseren lokale vormingen over dit project. Hier vind je een overzicht van de mogelijkheden en een inschrijvingsformulier.

Geef als zorgverlener de beste ondersteuning

Welke ondersteuning hebben ouders nodig om hun huis rookvrij te maken? Hoe help je ouders via een gesprek? Met welke materialen kun je hen sensibiliseren?  

Bereid je goed voor op een gesprek

Hoe ga je een gesprek aan over binnen roken? Hoe kun je het gesprek zo goed mogelijk laten verlopen? Lees onze praktische richtlijnen voor een optimaal gesprek.

Gebruik de gesprekstool tijdens je gesprek

Met deze handige tool beschik je over een geheugensteuntje tijdens het gesprek zelf. Je krijgt aandachtspunten en goede voorbeelden snel op je scherm te zien.
 

Ontdek alle projectmaterialen

In dit overzicht vind je alle materialen die je kunt gebruiken om ouders te sensibiliseren over roken in huis. Het materiaal kan ook een perfecte aanleiding bieden om je gesprek te starten.

naar overzicht