Lokale actoren

Wat kan je als lokale actor doen?

Ondersteuning door MMK

Heb je een specifieke vraag over gezondheid en milieu? Wil je meewerken aan het creëren van een gezonde leefomgeving, zowel binnen als buiten? Zoek je meer informatie over ons aanbod? Neem contact op met de medisch milieukundige van het logo van je regio.

Wat kan de mmk betekenen voor lokale besturen of lokale organisaties?

Als lokaal bestuur ben je een belangrijke partner van de medisch milieukundigen. Binnen de lokale overheidsdiensten houden verschillende mensen zich bezig met thema’s die nauw aansluiten bij gezondheid en milieu zoals bijvoorbeeld de gezondheids-, milieu-, huisvestings-, duurzaamheidsambtenaren en de lokale adviesraden.

De samenwerking is een tweerichtingsverkeer. Je kan als lokale actor beroep doen op de inhoudelijke expertise, projecten en materialen van de mmk. Daarnaast heb je als lokale organisatie meer voeling met de lokale gevoeligheden en ben je een laagdrempelig aanspreekpunt voor burgers. De lokale communicatiekanalen zijn bovendien een goed middel om gezondheids- en milieu-informatie te verspreiden naar de burgers.

Als lokale actor kan je bij de mmk terecht voor:

  • informatie over milieugerelateerde gezondheidsthema’s zoals pesticiden, ongedierte, CO, vocht & schimmel, fijn stof, ozon, asbest, straling en laag frequent geluid

  • ondersteuning bij het behandelen van vragen en klachten i.v.m. ongerustheid, hinder of gezondheidseffecten die je mogelijk in verband kan brengen met het milieu

  • een stand van zaken van wetenschappelijke (achtergrond)informatie over gezondheid en milieuthema’s zoals bijvoorbeeld elektromagnetische straling en laagfrequent geluid

  • sensibilisatiematerialen: posters, folders en brochures, banners, preventieve gezondheidsboodschappen op papier of digitaal voor gemeentebladen of wachtzaalschermen, …

  • informatie over (lokale) milieu-incidenten en grootschalige milieugezondheidsonderzoeken zoals humane biomonitoring

  • een woningonderzoek naar de potentiële gezondheidsrisico’s door een gemotiveerde aanvraag waaruit blijkt dat gezondheidsklachten mogelijks gerelateerd zijn aan de woning

  • vormingen, presentaties, workshops over algemene of specifieke gezondheid- en milieuthema’s voor lokale besturen/ambtenaren, lokale adviesraden, lokale verenigingen, …

  • signaleren van ongerustheden en lokale gevoeligheden. De mmk geeft deze signalen door aan de Vlaamse overheid zodat het beleid mogelijk kan afgestemd worden.

  • ondersteuning bij (risico)communicatie aangezien de mmk onafhankelijk en onpartijdig is en beschikt over de nodige expertise om wetenschappelijke informatie over te brengen

Meer weten? Contacteer de medisch milieukundige van het logo van je regio.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe projecten en onderzoeken binnen het thema gezondheid en milieu? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief Gezond Milieu of schrijf je in voor de nieuwsbrief van je eigen logo.  Hoe je kan inschrijven op de nieuwsbrief van je regio vind je terug op de website van het logo van je regio.