Aandachtsgebied Hoboken

Hoboken kent een zware metalenvervuiling afkomstig van het non-ferro bedrijf Umicore. De vervuiling is in de loop der jaren gedaald, maar de inwoners van naburige wijken worden aan meer lood blootgesteld dan mensen die elders wonen. Met een aantal preventieve tips kunnen inwoners van Hoboken hun loodopname beperken.

Waarom is deze regio een aandachtsgebied?

Het non-ferro bedrijf Umicore zorgt voor een vervuiling met zware metalen in Hoboken. Eind jaren '70 werd de invloed van de vervuiling op de omliggende wijken duidelijk. Daarom werd de Medische Werkgroep van Hoboken opgericht en startte een screeningsonderzoek.

De kinderen die wonen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden worden om het half jaar uitgenodigd voor een bloedonderzoek om het loodgehalte te bepalen. Deze wijken liggen dicht bij de Umicorefabriek, waardoor deze inwoners aan meer lood worden blootgesteld dan mensen die elders wonen.


Zijn er gevolgen voor de gezondheid?

De lood-in-bloedwaarden zijn bij de omwonenden over de jaren heen gedaald. In de jaren ’80 waren deze waarden bij kinderen (tot 12 jaar) van Moretusburg groter dan 30 µg/dl. In 2016 lag dit gemiddelde rond de 5 µg/dl. 

Door een groeiende kennis van de negatieve invloeden van lood op het lichaam worden de gezondheidsaanbevelingen strenger. Vroeger beval het Amerikaanse CDC (Centre for Disease Control) een waarde van 30 µg/dl lood in bloed aan. In 2012 beveelt de CDC een waarde van 5 µg/dl aan. De Medische Werkgroep in Hoboken volgt dit advies.
De waarde van 5 µg/dl lood in bloed is vooral belangrijk voor effecten op lange termijn. Zo tonen meer en meer studies aan dat ook lage loodwaarden de ontwikkeling van kinderen (IQ, gedrag,...) negatief beïnvloeden.

Meer info over de invloed van lood op de gezondheid vind je in de fiche over lood.


Hoe kan ik mijn blootstelling beperken?

Door een aantal eenvoudige preventiemaatregelen consequent op te volgen kan je zelf je blootstelling drastisch beperken:

 • Veeg je voeten voor je de woning binnen gaat
 • Verkies rubberen of kunststof deurmatten en maak ze geregeld schoon met water
 • Poets met nat
 • Als je stofzuigt, gebruik dan één met een HEPA-filter
 • Was regelmatig speelgoed en knuffels
 • Dek de bodem af met houtschors, zaai de bodem in met gras of beplant met bodembedekkers
 • Woel niet onnodig grond om
 • Laat kinderen niet op een stoffige ondergrond spelen
 • Spoel regelmatig verharde oppervlakken (terras, stoep,..) waarop kinderen spelen met water
 • Was steeds je handen nadat je in de tuin gewerkt hebt en zorg dat de kinderen steeds hun handen wassen nadat ze buiten gespeeld hebben
 • Gebruik enkel leidingwater om zwembadjes te vullen
 • Teel geen groenten en fruit in eigen tuin. Wil je toch graag groenten telen, laat dan een bodemanalyse uitvoeren

Deze tips vind je ook in het educatief pakket 'Speel op veilig', dat in 2011 naar de scholen werd verspreid.


Actie in de kijker

Campagnetoolkit Warme Dagen

Elk jaar in de zomer hebben we enkele warme dagen. De hoge temperatuur en ozonpieken kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom vraagt de Vlaamse Overheid om extra acties te...