GSM

Heel wat mensen vragen zich af of bellen met een gsm niet schadelijk is voor de gezondheid? Tot nu toe is de conclusie dat wetenschappelijk onderbouwd onderzoek niet kan bewijzen dat elektromagnetische straling van toepassingen zoals gsm, zendantennes, draadloos internet en draadloze telefoons (zgn. DECT-telefoons) schadelijk is, op voorwaarde dat de normen niet overschreden worden.
Wetenschappers onderzoeken langetermijneffecten van draadloze toepassingen, omdat deze technologie nog niet zolang zo intensief gebruikt worden.

Wat is een gsm?

Een mobiele telefoon of gsm zendt tijdens het telefoneren of het versturen van een bericht een signaal naar de dichtstbijzijnde gsm-antenne. Het zendvermogen van een gsm is lager dan dat van een gsm-antenne. De blootstelling aan straling is echter hoger omdat je de gsm vlak bij je lichaam houdt. Zo komt enkele seconden bellen overeen met een hele dag op 100 meter van een gsm-antenne staan.

Hoe verder je van een gsm-antenne staat, hoe sterker het signaal van je gsm moet zijn om de antenne te bereiken. Ook wanneer hindernissen zoals muren en gebouwen tussen je gsm en de gsm-antenne zitten, moet het signaal krachtiger zijn.Een gsm zendt niet voortdurend uit. Is een gsm volledig uitgeschakeld, dan worden er geen signalen uitgezonden. In stand-by zendt het toestel nu en dan een signaal uit om zijn positie te laten weten aan het netwerk. Bij telefoneren zendt een gsm continu uit, maar aan het laagst mogelijke zendvermogen. 


Hoe word je blootgesteld?

Als je belt met een gsm communiceer je via elektromagnetische straling met een zendantenne. Daardoor kom je tijdens het bellen in contact met die straling. Omdat je een gsm vlakbij je hoofd houdt, kom je met meer straling in contact dan die van een gsm-antenne. Acht seconden bellen met een gsm komt ongeveer overeen met een hele dag op 100 m voor een zendmast staan.

Ook als mensen in je omgeving met een gsm bellen, kan je in contact komen met gsm straling. Het is wel zo dat gsm straling zeer snel afneemt met de afstand. 3 meter afstand wil zeggen dat de straling 9 keer kleiner is.


Gevolgen voor de gezondheid?

Omdat de technologie nog relatief nieuw is, kan nog geen definitief antwoord gegeven worden op de vraag of een gsm gezondheidseffecten kan veroorzaken. Straling van gsm-toestellen wordt in het lichaam geabsorbeerd en zet zich om in warmte. Op publiek toegankelijke plaatsen is de straling van gsm-antennes niet sterk genoeg om een opwarming te veroorzaken die schadelijk is. Ook de straling van de gsm zelf is niet sterk genoeg om schadelijke opwarming te veroorzaken.

Naast het effect van opwarming worden ook andere gezondheidseffecten zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, kanker en algemeen welzijn onderzocht. Op dit moment is het wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico’s op langere termijn echter nog volop aan de gang. Internationaal is er nog geen wetenschappelijke consensus over deze schadelijke gezondheidseffecten.

In 2011 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het gebruik van de gsm geclassificeerd als ‘mogelijk kankerverwekkend’. De Vlaamse Overheid pleit niet voor verbodsbepaling, maar adviseert wel de gsm verstandig te gebruiken. Een aantal wetenschappers en groeperingen pleiten voor extra voorzichtigheid (vooral bij gevoelige groepen zoals jonge kinderen en zwangere vrouwen).


Hoe blootstelling beperken?

Je kan zelf je blootstelling laag houden door bewust om te gaan met je gsm.

 • Bel waar mogelijk met een vaste telefoon in plaats van een gsm.
 • Beperk gesprekken met een gsm tot enkele minuten per gesprek.
 • Ontmoedig het gebruik van een gsm door kinderen.
 • Vermijd het gebruik van een gsm in bewegende voertuigen of wanneer je slechte ontvangst hebt, het zendvermogen van het toestel is dan veel krachtiger.
 • Gebruik een ‘oortje’ zodat je de telefoon verder van je hoofd kan houden.
 • Leg je gsm niet in ‘standby’ bij de baby in de kinderwagen.
 • Schakel de gsm uit wanneer je hem niet gebruikt.
 • Vermijd het gebruik van je gsm tijdens het tanken.

Normen

Voor gsm-toestellen is er een Europese norm die zegt dat de SAR-waarde van gsm-toestellen niet hoger mag zijn dan 2 Watt per kg. De SAR-waarde of "Specifieke Absorptie Ratio" is de hoeveelheid straling die door je lichaam opgenomen wordt. De norm geeft dus aan hoeveel straling er maximaal in je lichaam mag terechtkomen als je belt met een gsm. Je kan de SAR-waarde terugvinden in de handleiding van je gsm of via www.sarvalues.com.


Referenties

 • www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/zendantennes/ongezond-of-niet
 • www.who.int
 • http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/docs/citizens_emf_en.pdf

Actie in de kijker

Campagnetoolkit Warme Dagen

Elk jaar in de zomer hebben we enkele warme dagen. De hoge temperatuur en ozonpieken kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom vraagt de Vlaamse Overheid om extra acties te...