Koolstofdioxide

Koolstofdioxide of CO2 wordt onder andere geproduceerd bij de verbranding van koolstofhoudende stoffen, zoals fossiele brandstoffen. CO2 is het belangrijkste broeikasgas (grootste bijdrage) en heeft wereldwijde gevolgen voor de klimaatopwarming van de aarde.

Gevolgen voor de gezondheid?

CO2 is een broeikasgas dat via klimaatveranderingen wereldwijde gevolgen heeft voor het milieu (en onrechtstreeks voor de gezondheid van mensen). De hoeveelheid CO2 in de lucht vormt geen onmiddellijk risico voor de gezondheid. Enkel bij concentraties vanaf ongeveer 5000 ppm kunnen gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en sufheid ontstaan. Dergelijke hoge concentraties worden in normale omstandigheden echter niet bereikt.

In het binnenmilieu wordt CO2 wel gebruikt als indicator voor de mate van ventileren en verluchten. CO2 op zich heeft pas negatieve effecten bij concentraties die we binnen niet aantreffen. De toename van de CO2-concentratie loopt echter parallel met de toename van andere door de mens geproduceerde stoffen in de binnenlucht. Voorbeelden hiervan zijn geurstoffen en allergene stofdeeltjes. Die kunnen wel aanleiding geven tot gezondheidseffecten.

  • Tot een waarde van 1000 ppm CO2 is er voldoende verluchting in de ruimte.
  • Bij een concentratie tussen 1000 en 1400 ppm CO2 is zowel de ventilatie als de luchtkwaliteit matig. De situatie is tijdelijk aanvaardbaar, maar je zoekt best naar een manier om de concentratie te doen dalen tot minder dan 1000 ppm CO2.
  • Bij concentraties hoger dan 1400 ppm CO2 is er onvoldoende ventilatie. Er kunnen gezondheidsklachten optreden als vermoeidheid, hoofdpijn, keelpijn, irritatie van de slijmvliezen van de ogen en de neus. Je kan de ruimte best zo snel mogelijk extra verluchten.

Hoe uitstoot beperken?

Elektriciteitsproductie, industrie, gemotoriseerd verkeer en gebouwenverwarming zijn de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot t.g.v. het verbranden van fossiele brandstoffen en hout.

De CO2-uitstoot van gemotoriseerd verkeer kan je beperken door:

  • meer verplaatsingen te voet of met de fiets doen ipv de auto te nemen
  • te kiezen voor een auto die minder of zelfs geen CO2 uitstoot: www.ecoscore.be en www.energievreters.be/auto 
  • een milieuvriendelijke rijstijl te hanteren want de uitstoot van CO2 is evenredig met het verbruik van de wagen: hoe meer brandstof er verbrand wordt, hoe meer CO2 er wordt uitgestoten. 

Wat is koolstofdioxide?

Koolstofdioxide of CO2 is een kleurloos en geurloos gas dat van nature in de lucht aanwezig is. Elk levend wezen produceert CO2 bij de ademhaling. Daarnaast wordt het ook geproduceerd bij de verbranding van koolstof of koolstofhoudende stoffen, zoals fossiele brandstoffen. CO2 levert de grootste bijdrage in de totale broeikasgasemissie.

De concentratie van CO2 in de omgevingslucht ligt gemiddeld op 300-400 ppm (ppm staat voor ‘parts per million’ of ‘delen per miljoen’. Dit wil zeggen dat 1 ppm één deel in 1.000.000 is.

Wereldwijd is de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk toegenomen sinds de industriële revolutie. De transportsector is verantwoordelijk voor ongeveer 18% van de CO2-uitstoot in Vlaanderen. De emissies dalen, maar heel langzaam.
Bron: www.vmm.be 


Actie in de kijker

Campagnetoolkit Warme Dagen

Elk jaar in de zomer hebben we enkele warme dagen.  De hoge temperatuur en ozonpieken kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid.  Daarom vraagt de Vlaamse Overheid om...