Koolstofdioxide

Koolstofdioxide of CO2 wordt onder andere geproduceerd bij de verbranding van koolstofhoudende stoffen, zoals fossiele brandstoffen. CO2 is het belangrijkste broeikasgas (grootste bijdrage) en heeft wereldwijde gevolgen voor de klimaatopwarming van de aarde.

Wat is koolstofdioxide?

Koolstofdioxide of CO2 is een kleurloos en geurloos gas dat van nature in de lucht aanwezig is. Elk levend wezen produceert CO2 bij de ademhaling. Daarnaast wordt het ook geproduceerd bij de verbranding van koolstof of koolstofhoudende stoffen, zoals fossiele brandstoffen. CO2 levert de grootste bijdrage in de totale broeikasgasemissie.

De concentratie van CO2 in de omgevingslucht ligt gemiddeld op 300-400 ppm (ppm staat voor ‘parts per million’ of ‘delen per miljoen’. Dit wil zeggen dat 1 ppm één deel van 1.000.000 is.

Wereldwijd is de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk toegenomen sinds de industriële revolutie. De transportsector is verantwoordelijk voor ongeveer 18% van de CO2-uitstoot in Vlaanderen. De emissies dalen, maar heel langzaam.

Bron: www.vmm.be 


Gevolgen voor de gezondheid?

CO2 is een broeikasgas dat via klimaatveranderingen wereldwijde gevolgen heeft voor het milieu (en onrechtstreeks voor de gezondheid van mensen). De hoeveelheid CO2 in de lucht vormt geen onmiddellijk risico voor de gezondheid. Enkel bij concentraties vanaf ongeveer 5000 ppm kunnen gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en sufheid ontstaan. Dergelijke hoge concentraties worden in normale omstandigheden echter niet bereikt.

In het binnenmilieu wordt CO2 wel gebruikt als indicator voor de mate van ventileren en verluchten in ruimtes waar veel mensen samen zijn, zoals bv in klassen op school. CO2 op zich heeft pas negatieve effecten bij concentraties die we binnen niet aantreffen. De toename van de CO2-concentratie loopt echter parallel met de toename van andere door de mens geproduceerde stoffen in de binnenlucht. Voorbeelden hiervan zijn geurstoffen en allergene stofdeeltjes. Die kunnen wel aanleiding geven tot gezondheidseffecten.

In privé-woningen is COeen minder goede indicator voor verluchting en ventilatie. Als er weinig mensen in een ruimte zijn, is het best mogelijk dat de CO2-waarde goed is, maar dat er chemische stoffen aanwezig zijn die toch zorgen voor ongezonde lucht. Die chemische stoffen kunnen bv afkomstig zijn van van bv sigarettenrook, nieuw meubilair, een kachel, schoonmaakproducten. De chemische vervuiling is in dat geval groter dan de vervuiling afkomstig van mens en dier, waardoor een lage CO2-waarde geen garantie biedt voor een goede luchtkwaliteit.


Hoe uitstoot beperken?

Elektriciteitsproductie, industrie, gemotoriseerd verkeer en gebouwenverwarming zijn de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot t.g.v. het verbranden van fossiele brandstoffen en hout.

De CO2-uitstoot van gemotoriseerd verkeer kan je beperken door:

  • meer verplaatsingen te voet of met de fiets doen ipv de auto te nemen
  • te kiezen voor een auto die minder of zelfs geen CO2 uitstoot: www.ecoscore.be en www.energievreters.be/auto 
  • een milieuvriendelijke rijstijl te hanteren want de uitstoot van CO2 is evenredig met het verbruik van de wagen: hoe meer brandstof er verbrand wordt, hoe meer CO2 er wordt uitgestoten. 

Actie in de kijker

Campagnetoolkit Warme Dagen

Elk jaar in de zomer hebben we enkele warme dagen. De hoge temperatuur en ozonpieken kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom vraagt de Vlaamse Overheid om extra acties te...