Motmug

Motmuggen zijn kleine mugjes die eruit zien als kleine motten. Ze komen af op vocht, rottende voedselresten en andere bronnen van nat organisch afval. Ze zijn ongevaarlijk voor de gezondheid maar kunnen wel voor hinder zorgen.

Gevolgen voor de gezondheid?

Motmuggen zijn vrij onschadelijk en ondanks wat hun naam suggereert kunnen ze niet steken. De larven van de motmug kunnen nuttig zijn voor het leefmilieu omdat ze zich voeden met algen, schimmels en bacteriën. Maar volwassen motmuggen kunnen deze bacteriën en andere micro-organismen wel vanuit hun broedplaatsen overbrengen naar je woning.

Ze kunnen hinder veroorzaken vooral als ze in grote hoeveelheden voorkomen. Dit kan zorgen voor stress en een verminderd wooncomfort.


Hoe overlast beperken?

Chemische bestrijding van de motmug is niet noodzakelijk. Om hinder van motmuggen tegen te gaan is het noodzakelijk dat de broedplaats van de mugjes gevonden en aangepakt wordt. Omdat ze slechte vliegers zijn, vind je de grootste overlast meestal dicht bij de broedplaats. Eens de broedplaats gevonden is, kan je motmuggen eenvoudig verwijderen door het reinigen met behulp van soda opgelost in heet water en indien nodig en mogelijk, door een manuele reiniging met een harde borstel.

Om toekomstige overlast van motmuggen te voorkomen, is het belangrijk om mogelijke broedplaatsen te verwijderen.

Enkele tips:

  • Verwijder modderlaagjes, bijvoorbeeld in dakgoten.
  • Breng doorzichtige plakband aan over slecht afsluitende afloopbuizen.
  • Sluit containers met organisch afval goed af.
  • Vermijd dat water langere tijd kan stilstaan in bijvoorbeeld bloembakken.
  • Sluit de verluchtingspijp van de septische put goed af met gaas met zeer kleine maaswijdte (bv. nylonkous.)
  • Dek vloeren van kruipruimten af met een laagje zand.
  • Giet regelmatig een beetje water in afvoeren die je niet vaak gebruikt.

Ben je niet zeker van een broedplaats, plaats dan een glas of plastic beker gedurende een nacht over de afloop . Als er de volgende dag vliegjes inzitten, dan is dit (één van) de bron(nen).

Houdt de overlast van motmugjes aan, schakel dan eventueel een loodgieter in om eventuele lekkende afvoerbuizen op te sporen.


Wat zijn motmuggen?

Een motmug (Psychoda alternata) is een klein dichtbehaard mugje dat in de volksmond ook wel 'motvliegje' en 'aalputmotje' genoemd wordt. Volwassen motmuggen worden slechts 1,6 tot 6,4 mm groot.Motmuggen zijn te herkennen aan hun behaarde vleugels die groter zijn dan hun lichaam. Ze variëren in kleur van geelachtig tot grijs en zwart. Motmuggen hebben twee lange behaarde antennes aan hun kop. De larven hebben geen poten en ogen, overleven alleen in waterig milieu en zijn 1 tot 9 mm lang.

Motmuggen zijn het liefst ’s avonds actief. Het zijn slechte vliegers en ze kunnen slechts 1 à 1,5 m per vliegbeurt overbruggen. Buiten kunnen ze verder weggeblazen worden door de wind. Overdag blijven ze vaak zitten met de vleugels dakpansgewijs over elkaar geslagen. Van op een afstand lijken ze dan op een stoffig, klein, donkergrijs driehoekje. Motmuggen worden aangetrokken door licht en zijn zo klein dat ze niet worden tegengehouden door gewoon muggengaas.


Hoe en waar ondervind je overlast?

De broedplaats is altijd in de nabijheid van organisch afval, in vervuild troebel water of in vochtig organisch materiaal. In de open natuur zoeken ze naar vochtige, schaduwrijke plaatsen zoals onder vochtig dierlijk of plantaardig afval. Hier worden ook de eitjes gelegd en is het rottend organisch afval het voedsel van de larven. De volwassen diertjes leven voornamelijk van nectar en vervuild water.

In de verstedelijkte gebieden zijn motmuggen terug te vinden in afvoergoten, nabij waterzuiveringsinstallaties, koeltorens, regentonnen, drinkbakken, afvalwater en onder bloembakken. Zo kunnen ze in rioleringssystemen, rond septische putten en rond vochtige composthopen in enorme hoeveelheden voorkomen.

In de woning komen motmuggen vooral voor nabij aflopen van toilet, douche en wasbakken. Vooral niet gebruikte of verstopte aflopen zijn favoriete (broed)plaatsen. Aangezien motmuggen vaak in rioolbuizen voorkomen, kan een open verbinding met de riool, zoals een lege sifon van een zelden gebruikte wastafel of de afvoerpijp voor regenwater, voor heel wat hinder zorgen.


Actie in de kijker

Campagnetoolkit Warme Dagen

Elk jaar in de zomer hebben we enkele warme dagen.  De hoge temperatuur en ozonpieken kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid.  Daarom vraagt de Vlaamse Overheid om...