Radon

Radon is een radioactief gas dat gevormd wordt uit uranium, dat van nature voorkomt in de bodem en in gesteentes. Het is geurloos, kleurloos en smaakloos, je merkt het dus niet als er radon in een gebouw aanwezig is. Radon kan longkanker veroorzaken, maar je kan je hier relatief eenvoudig tegen beschermen.

Wat is radon?

Radon is een radioactief gas dat gevormd wordt uit uranium, dat van nature voorkomt in de bodem en in gesteentes. Het is geurloos, kleurloos en smaakloos, je merkt het dus niet als er radon in een gebouw aanwezig is. 


Hoe word je blootgesteld?

In de buitenlucht verdwijnt radon snel in de atmosfeer, daarom is radon in de buitenlucht niet gevaarlijk. Wanneer radon echter in gebouwen terechtkomt, kan het zich opstapelen in ruimtes die niet verlucht of geventileerd worden en zo hoge concentraties bereiken. In dit geval zullen bewoners de vervalproducten van radon inademen en dat is wel ongezond.

De hoeveelheid radon verschilt sterk van gebouw tot gebouw en van streek tot streek. De impact hangt af van de bodem, de bouwmaterialen en van de mate van ventilatie. 


Bronnen van radon

Bodem

De belangrijkste bron van radon is de ondergrond. Vooral in Wallonië komen hoge radonconcentraties regelmatig voor omwille van de rotsige ondergrond. In Vlaanderen zijn de bodemconcentraties niet zo hoog. Toch komt via barsten, spleten en openingen aan de onderkant van het gebouw een deel van het radon uit de bodem het gebouw binnen.

Bouwmaterialen

Radon komt voor in vrijwel elke bodemsoort en ook in gesteente. Het zit daarom ook in steenachtige bouwmaterialen zoals beton, natuursteen, gips, cement, itong,….

Ventilatie

Passieve gebouwen en beter geïsoleerde gebouwen verhogen het risico als er onvoldoende geventileerd en verlucht wordt. Het radon dat vrijkomt uit de bodem en uit bouwmaterialen blijft dan hangen in het gebouw. Een goede ventilatie is trouwens belangrijk voor een goede binnenluchtkwaliteit (meer info in fiche ventileren en verluchten).


Gevolgen voor de gezondheid?

Radon is schadelijk voor de gezondheid wanneer je het inademt. Straling van ingeademde vervalproducten van radon beschadigt het longweefsel, waardoor na langdurige blootstelling longkanker kan ontstaan. In Vlaanderen sterven naar schatting jaarlijks ongeveer 220 mensen aan longkanker die veroorzaakt wordt door radon. Naast roken is radon de tweede oorzaak van longkanker.

Rokers lopen extra risico. Door roken komen er meer stofdeeltjes vrij in het binnenmilieu waar het gas zich op kan hechten. Bovendien versterken de schadelijke gezondheidseffecten van radon en tabak elkaar.


Hoe overlast beperken?

  • Maak spleten, barsten en openingen aan de onderkant van het gebouw, bv in de bodemplaat of tussen de vloer en de (kruip-)kelder, dicht. Denk ook aan het luchtdicht maken van de doorvoer van leidingen door de bodemplaat. Deze maatregelen zijn alleen relevant als er veel radon in de ondergrond zit.
  • Ventileer en verlucht het volledige gebouw voldoende.
  • Vermijd ophoping van radon in de kelder door de kelder of kruipruimte te ventileren.

Wil je de radonconcentratie in jouw huis kennen? Neem dan deel aan de radonactie van het FANC die telkens in het najaar doorgaat.

Wil je meer details over hoe je radon in je woning kan aanpakken? Dan kan je de franstalige brochure van het Fanc downloaden. 


Normen

België baseert zich op een aanbeveling van de Europese Unie, die een actieniveau heeft vastgelegd van 400 Bq/m³. Wordt deze waarde overschreden, dan is het aangeraden corrigerende maatregelen te treffen. Hoe hoger de concentratie in uw huis boven het actieniveau komt, hoe belangrijker het is om er iets aan te doen. Dit betekent echter niet dat er geen risico bestaat onder dit actieniveau. Maar het risico is wel kleiner wanneer de concentratie lager ligt.

Vanaf 800 Bq/m3 verdubbelt het risico op longkanker van de bewoners.


Referenties

  • Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
    • www.fanc.fgov.be: bezocht op 9 januari 2017
    • www.radonactie.be: bezocht op 9 januari 2017
  • Forest & Landscape Denmark, 2005. Reuzenberenklauw: een praktische handleiding. Richtlijnen voor bestrijding en controle van een invasieve plant.
  • www.antigifcentrum.be/natuur/planten/gifitge-planten/reuzenberenklauw-heracleum-mantegazzianum: bezocht op 20 januari 2017

 


Actie in de kijker

Campagnetoolkit Warme Dagen

Elk jaar in de zomer hebben we enkele warme dagen. De hoge temperatuur en ozonpieken kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom vraagt de Vlaamse Overheid om extra acties te...